bv. Psalm 23
 NBG51  GNB96  NBV    Compact
Woorden: bv.   Jezus, God,
Evangelie,Liefde
  
 NBG51  GNB96
 NBV    Compact
               

 

 

 

 
    
www.chinesekerk.nl
 
Stichting ds. John Chen Fonds
 

 

Loof de HEER, want hij is goed – eeuwig duurt zijn trouw –
Ps 136:1

 
                                 
Zondag: Bid voor de gemeenten wereldwijd die in naam van Jezus Christus samenkomen.
Maandag: Bid voor de kerk die binnenkort een bijbelcursus en bijeenkomst voor geestelijke groei start.
Dinsdag: Bid voor de doopdiensten en de dopelingen.
Woensdag: Bid voor de voorbereidingen voor kerst die de gemeentes treffen.
Donderdag: Bid voor hen in de gemeente die lichamelijk zwak zijn, geestelijk achteruit gaan.
Vrijdag: Bid voor het tiener- en kinderwerk.
Vrijdag: Bid voor het tiener- en kinderwerk.
Zaterdag: Bid dat de gezinnen in de kerk een gezin kunnen opbouwen waar Christus het hoofd is.
   
   

1. Voor vragen over de Nederlandstalige dienst kunt u terecht op onze website:
www.chinesekerk.nl.

   

 


De Apostolische Geloofsbelijdenis

- Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.

- En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus
is gekruisigd, gestorven en begraven,
daarbij in mijn plaats de Godverlatenheid heeft ondergaan.

Op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om de levenden en de doden te oordelen.

- Ik geloof in de Heilige Geest.

- Ik geloof één heilige, algemene, christelijke Kerk,
de gemeenschap van de gelovigen
de vergeving van de zonden,
de opstanding van het lichaam
en het eeuwige leven.


Toen zeide Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Matteüs 9:37-38  

 

     

 

 

   

 


週六 zaterdag 雅Jak 4:1-10 羅Rom 10-12